Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Jenny lär ut med stort lugn, trygghet och entusiasm och samtidigt välgrundad kompetens!