Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Jag har fått redskap för att stödja människors utveckling. -insikt om vad perspektivskiften betyder för att skapa förståelse och reflektion. -erfarenheter av hur också korta samtal med coachfokus kan leda till betydande lärdomar.