UTBILDNING OCH TRÄNING

Vår lärplattform ger oss möjlighet att skapa utbildningar för din verksamhet var den än finns.

MENTORSKAPSUTBILDNING

Många företag upptäcker för sent att de har gått miste om avgörande specialistkompetens i bolaget, och framförallt viktig tyst kunskap. Samtidigt får nya medarbetare en onödig uppförsbacke för att nå samma kompetens som tidigare specialist eller senior medarbetare. Det blir en kostsam uppförsbacke för företaget både i tid, kontakter och effektivitet.

Vår utbildning i dynamiskt mentorskap hjälper er att ta tillvara specialistkompetensen och den tysta kunskapen och på så sätt plana ut uppförsbacken.

Erbjudande Mentorsutbildning

LEARN COACHING

Vår övertygelse är att organisationers framgång beror på gott samspel och effektiv kommunikationen. Vi har utvecklat LEARN COACHING för ledare, HR–folk, konsulter och andra som vill arbeta med sin utveckling.

SJÄLVLEDARSKAP

Ledarskap är idag inte bara ett ämne för chefer på olika nivåer utan är något som avkrävs varje medarbetare i en organisation eller team. Idag förväntar vi oss stort ansvarstagande av alla i organisationen och att var och en förmår att strukturera, kommunicera, utveckla och samarbeta. Inte minst har den digitala utvecklingen i samhället ökat den utvecklingen. Fler och fler tillägnar sig ett agilt arbetssätt, det vill säga jobbar mer kundorienterat och med kontinuerlig och snabb anpassning av arbetet i stället för noggrann och långsiktig planering.

Vi erbjuder en utbildning för din utveckling i Självledarskap. Självklart anpassar vi våra upplägg så att det passar er verksamhet om du söker en utbildning för en grupp.

Erbjudande Självledarskap

COACHANDE SKOLA

Vill ni som team nå framgång, gott samspel och effektiv kommunikation? Vi kallar det för “Coachande skola”. Det handlar om att ge hela skolans personal verktyg för att bli mer coachande; både i relation till eleverna, men också till varandra som personalgrupp.

Erbjudande Coachande skola

COACHANDE TEAM

När ni som team vill nå framgång, gott samspel och effektiv kommunikation rekommenderar vi “Coachande team”. Det handlar om att ge hela teamets/arbetsplatsens personal rätt verktyg för att bli mer coachande; både i relation till era målgrupper, men också till varandra som personalgrupp.

Erbjudande Coachande team

COACHING EN INTRODUKTION

En webbaserad 1-timmeskurs för dig som vill veta mer om coaching. Perfekt för dig som funderar på om en coachutbildning kan vara något för dig.

Vårens kursdatum kommer inom kort.

Du anmäler dig till en kostnad av 500 kr. Vid anmälan får du en länk till vår onlinekonferens.

Välkommen att anmäla dig till: info@khraft.se

COACHANDE LEDARSKAP

Vi vänder oss till dig som vill utveckla din eller dina ledares kommunikation och praktiska ledarskap. Hur klarar du egentligen av de svåra samtalen som ingår i ett ledarskap samtidigt som du måste vara både rak och ödmjuk i ditt bemötande? Som ledare kan du ha fått många teorier till dig genom åren om hur du ska göra, men när man står där i de tuffa situationerna är det inte så enkelt.

Vår 4-dagars utbildning i coachande ledarskap tränar dig i ett förhållningssätt och i metoder som förankras genom de coachsamtal du också erbjuds.

Erbjudande Coachande ledarskap

PROCESSFACILITERING

Ledarskap byggs inifrån. Därför lägger vi fokus på ditt självledarskap. Att leda grupper handlar också om förmågan att leda sig själv och att vara medveten om hur det som händer mig själv, vad jag själv känner och upplever, påverkar gruppen och hur jag leder den.

Att facilitera grupper handlar även om att lyssna in gruppen – ta in vad som händer i dess olika beståndsdelar, vilka som får utrymme och vilka som behöver ges utrymme. Vi kommer att träna dig i metoder som gör att du skapar resultat med gruppen du arbetar med. Du kommer få med dig övningar som vi praktiserar under dygnet och som du direkt kan använda i ditt arbete.

Vi vänder oss till konsulter, lärare, ledare och chefer inom en bredd av branscher som leder stora som små grupper och team i sin vardag.

Erbjudande Processfacilitering

Lär dig mer om lyssningsteknik och gör en enkel övning.

Om du inte hittar mejlet i din inkorg, kontrollera att det inte har hamnat bland skräpposten.