Ackrediterad utbildningsaktör Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

ALUMNI & FRIENDS, GRAFISK FACILITERING & ETIK

När ord och bild möts med Anna Hedman, Grafisk facilitator och certifierad coach

Grafisk facilitering ”Illustrationer som stödjer samtalet/mötet/processen och skapar en gemensam förståelse samt dokumentation av det gemensamma arbetet”

  • Visualisering underlättar för och stärker gruppens kommunikation på ett enkelt sätt
  • När grupper skapar gemensamma visuella dokument skapas gemensamma referensramar
  • Visuella bilder underlättar för att skapa en känsla av sammanhang, tillhörighet/identitet samsyn, gemensamma målbilder, riktning

Grafisk facilitering är ett pedagogiskt process- och kommunikationsverktyg. Metoden hjälper till att förbereda, strukturera och att levandegöra de processer vi är i och tillämpar.

Hur går det till?

Under förmiddagen med Anna Hedman upphör myten om att inte kunna rita. Som deltagare ”provritar” och tränar du tills du känner dig säkrare. Processen är både rolig och effektiv vilket gör att du efter en kort stund upptäcker att du har lärt dig massor!

Vi tar det från grunden med grundsymboler och ritar sedan människor, fångar nyckelord och det som sägs med olika symboler. Därefter bygger vi vidare med kontexten, platsen eller sammanhanget och börjar bygga en egen symbolbok. Det blir en rolig dag tillsammans i en kreativ och trygg miljö

LEARN coachingfilosofi och modell

Jenny Bergh &  Toril Nygreen Grave, grundare av LEARN coaching, ger dig inblick i modellen och hur de arbetar med den.

Etik, vilka verktyg har du till de etiska dilemman du hamnar i? med Jenny Bergh ICF, PCC och Niclas Bjälkenborn

Jobbar du med människor och hamnar i etiska dilemman i vardagen? I det här seminariet vill vi ge dig en introduktion till etiken och verktyg till att hantera de dilemman du hamnar i. Du kommer att få arbeta med att förstå din egen etik, koppla den till din egen inre kompass (värderingar) samt få tid att tillsammans med andra sätta det i relation till dina och era dilemman. Vid avslutat seminarie har vi alla berikats av våra olika etiska positioner och vilka konsekvenser det får samt erhållit en fördjupad kompetens kring att hantera kommande utmaningar.

Niclas Bjälkenborn driver företaget Mod att våga och har 20 års erfarenhet som chef och ledare. Niclas kännetecknas av att vara  helhjärtad i allt han gör och det präglar hans affärer & företagande, ideella engagemang och även ämnet etik kopplat till värderingar. Niclas har en bakgrund som lärare i historia och filosofi samt en del juridik i bagaget.

Jenny Bergh är ägare och grundare av Khraft samt partner och grundare av LEARN coaching tillsammans med Toril Nygreen Grave. Jenny har lång erfarenhet av ledarskap såväl som av att arbeta med att träna ledare och coacher. Med sin bakgrund i teologi och filosofi och sin förmåga till fördjupning och att göra svårt till enkelt bidrar hon med verktyg för etik tillsammans med Niclas.

Alumni har 20% rabatt

Varmt välkommen som både Friends och Alumni!

Jenny Bergh Toril Nygreen Grave och teamet i LEARN coaching Skandinavien.

Boka utbildning

Välj tillfälle

STARTAR

11 nov 2022

VAR

Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

SPRÅK

Svenska

PRIS

2 550 kr

9:00 - 16:00
HELA DAGEN
12:00 - 13:15 Paus för lunch på stan.
3 CCEU (utbildningspoäng)
2,75 RDU (resource Development units)
Vi bjuder på förmiddags och eftermiddagsfika.
Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35, Sthlm

STARTAR

11 nov 2022

VAR

Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

SPRÅK

Svenska

PRIS

1 450 kr

9:00-12:00 FÖRMIDDAGEN
När ord och bild möts. Grafisk Facilitering med Anna Hedman
2,75 RDU (resource Development units)
Vi bjuder på förmiddagsfika.
Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35, Sthlm

STARTAR

11 nov 2022

VAR

Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

SPRÅK

Svenska

PRIS

1 450 kr

13:15 - 16:00
EFTERMIDDAGEN
Etiska dilemman, verktyg för att hantera dem.
Jenny Bergh och Niclas Bjälkenborn.
3 CCEU
Vi bjuder på eftermiddagsfika
Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35, Sthlm

Fyll i uppgifter
*20% betalas vid bokning, resterande delas upp kommande fyra månader.

Kontakta oss

HAR DU FRÅGOR INNAN DU BOKAR?
Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)