Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Bli mer värderingsmedveten, utforska din inre kompass

Avslutad kurs ger dig en medvetenhet kring dina värderingar, ditt why, och en insikt om din egen inre kompass. Vi har designat en utbildning med både teori, övningar och frågor för reflektion som ska hjälpa dig att bli klar över din kompassriktning.

Coaching är ett kraftfullt sätt att medvetandegöra och utforska vad det innebär att leva mer i linje med dina värderingar. Våra klienter berättar om hur de förbättrats i sitt ledarskap och medarbetarskap genom coachingen. 86 procent av de som använt coaching uppger att de fått ett förbättrat självförtroende. (ICF Study 2009).

I den här kursen:

  • Korta instruktionsfilmer för varje avsnitt svarar på: Vad är värderingar och varför är de viktiga att reflektera över?
  • Övningar för reflektion såsom en visualisering, ett ordmoln och många frågor att reflektera över.
  • Får du möjligheten att ”coacha dig själv” i din egen takt.
  • Svar på: Vad styr dina val?  Varför skaver det i relationen till vissa personer? Vem vill jag vara? Hur vill jag leva och leda?
  • Helt digital och genomförs i din egen takt.
  • Pris 690 kronor.

Som alltid när det gäller utveckling, ju mer kraft du själv lägger in desto mer kommer ut i form av resultat.

Onlineutbildning

Kontakta oss

HAR DU FRÅGOR INNAN DU BOKAR?
Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)