ACTP ackrediterad utbildning

20 års erfarenhet av coaching

Bli mer värderingsmedveten, utforska din inre kompass!

Beskrivning

Det här är något vi alltid gör med våra coachklienter i inledningen av ett coachprogram. Genom denna utbildning kan du göra en stor del av utforskandet på egen hand genom vår guidning.

Coaching är ett kraftfullt sätt att medvetandegöra och utforska vad det innebär att leva mer i linje med dina värderingar. Våra klienter berättar om hur de förbättrats i sitt ledarskap och medarbetarskap genom coachingen.

86% av de som använt coaching uppger att de fått ett förbättrat självförtroende. (ICF Study 2009)

Här får du möjligheten att coacha dig själv i din egen takt och som alltid när det gäller utveckling, desto mer kraft du lägger in desto mer kommer ut i form av resultat.

Onlineutbildning

Kontakta oss

HAR DU FRÅGOR INNAN DU BOKAR?
Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)