ACTP ackrediterad utbildning

20 års erfarenhet av coaching

Development session

Utveckling för coacher. Development session (DS) ger dig möjlighet att sprida tillfällena för utvecklingsinsatser (och kostnaden) så som det passar dig. Till skillnad från vår klassiska mentorcoaching behöver du inte heller transkribera samtalet.

Planerar du att ta fördjupningskursen (PCC) LEARN Coaching Advanced? Nästa kursstart är januari 2021.
Då krävs det att du genomför en Development session för att bli antagen. I Advanced ingår dessutom resterande mentorcoachsamtal som du behöver för en certifiering.

Hur går en Development Session till och vad får du?

  • Skicka in 30-45 min inspelat coachsamtal
  • Någon av våra PCC-coacher, lyssnar och bedömmer
  • 45 minuters bokat samtal, där du får veta dina styrkor och utvecklingsområden
  • Du erhåller ett utvecklingsdokument om dina styrkor och utvecklingsområden på varje kärnkompetens.
  • Du arbetar nu stärkt, vidare med din coaching

Kontakta oss

HAR DU FRÅGOR INNAN DU BOKAR?
Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)