Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Development session

Det här är för dig som är coach. Vi erbjuder vidareutveckling när det passar dig. 

Boka in en Development session hos oss. Det ger dig möjlighet att sprida tillfällena för utvecklingsinsatser (och därmed kostnaden) så som det passar dig.

Planerar du att gå  LEARN COACHING Advanced för att bli PCC-certifierad? Nästa kursstart är november 2023. För att bli antagen till den utbildningen måste du genomföra en Development session.

I Advanced-utbildningen ingår resterande mentorcoachsamtal som du behöver för en certifiering.

Hur går en Development session till och vad får du?

  • Du skickar in 30-45 min inspelat coachsamtal.
  • Någon av våra PCC-coacher lyssnar och bedömer.
  • Du får ett inbokat samtal på 45 minuter, där du får veta dina styrkor och utvecklingsområden.
  • Du får också ett utvecklingsdokument om dina styrkor och utvecklingsområden på varje kärnkompetens.

Du arbetar nu vidare med din coaching stärkt i din kompetens. Till skillnad från vår klassiska mentorcoaching behöver du inte transkribera coachsamtalet du skickar in, det räcker med en inspelning.

Kontakta oss

HAR DU FRÅGOR INNAN DU BOKAR?
Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)