Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

LEARN COACHING Självledarskap & Coaching (ACC), modul 2-4 digitalt

Variant av utbildningen LC Självledarskap & Coaching (grundutbildningen) för dig som har gått Självledarskap & coaching och vill utbilda dig till coach. 

Vår grundutbildning är steg ett i att utbilda dig i coaching. Den är relevant för dig som arbetar med människor på ett eller annat sätt. Du kan använda utbildningen för att bli coach eller för att förbättra dina färdigheter i kommunikation, ledarskap, självledarskap, pedagogik och utveckling av grupper och team.

Utbildningen innehåller grunderna i coaching och följer International Coaching Federations (ICF:s) kärnkompetenser. Teori varvas med praktik och stort fokus på att varje deltagare utvecklas genom kontinuerlig feedback och stöd.

Tre kursmoduler ingår

Utbildningen LEARN COACHING Självledarskap & coaching i sin helhet innehåller fyra moduler:

  1. Självledarskap och coaching (ingår inte, eftersom du redan genomfört denna del)
  2. Kommunikationsfärdigheter, lyssnandet, frågetekniken och effektiv kommunikation
  3. Coachingens verktyg och metoder
  4. Värderingsbaserad coaching

Utbildningen är upplagd som 12 halvdagar online och genomförs på eftermiddagar.

Utbildningen är på 70 timmar, vilket är tillräckligt för att du kan bli medlem i International Coach Federation (ICF) samt söka internationell certifiering som Associated Certified Coach (ACC).

Din rabatt

Du som går denna variant av LEARN COACHING Självledarskap & Coaching får reducerat pris på det med samma summa som kursen Självledarskap & Coaching kostat dig samt en extra rabatt på 5 procent.

Målgrupper

Målgrupper för den här utbildningen är bland annat HR-personer, konsulter, ledare, chefer, lärare, pedagoger, agila coacher, uppdragsledare, projektledare, präster och diakoner.

Krav

För att anmäla dig till denna utbildning måste du ha genomgått kursen Självledarskap & coaching.

Mer information om LEARN COACHING-programmet.

Med anledning av COVID-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Våra priser anges exklusive moms

Boka utbildning

Välj tillfälle
Fyll i uppgifter
*20% betalas vid bokning, resterande delas upp kommande fyra månader.

Kontakta oss

HAR DU FRÅGOR INNAN DU BOKAR?
Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)