Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

LEARN Självledarskap & Coaching Modul 1-3

”50 timmars beteendeförändring” det sa en av våra deltagare om den här utbildningen. Vi tränar dig i coaching och det coachande förhållningssättet. Vi börjar inifrån och ut – därför får du möjlighet att utforska din egen inre kompass vilket gör att de nya förhållningssätten blir integrerade med dig som ledare.

Utbildningen är relevant för dig som arbetar med människor på ett eller annat sätt. Du kan använda utbildningen för att bli coach eller för att förbättra dina färdigheter i kommunikation, ledarskap, självledarskap, pedagogik och utveckling av grupper och team.

Utbildningen innehåller grunderna i coaching och följer International Coaching Federations (ICF:s) kärnkompetenser. Teori varvas med praktik och stort fokus på att varje deltagare utvecklas genom kontinuerlig feedback och stöd.

Tre kursmoduler och två webbinarier ingår

Tre moduler:

  1.  Självledarskap, din roll, dina relationer och hindren och möjligheterna i din kommunikation
  2.  Kommunikationsfärdigheter, lyssnandet, frågetekniken och effektiv kommunikation
  3. Värderingsbaserad coaching

Utbildningen ger dig 50 timmars utbildning, för att bli medlem och söka Internationell certifiering som Associated Certified Coach (ACC). Behöver du gå fortsättningsmodulen, modul nr 4 samt för Mentorcoachprogrammet (ytterligare 35 timmar). Vi har ICFs förtroende att examinera coacher på Level 1  dvs till Associate Certified Coach

Målgrupp

Målgrupper för den här utbildningen är bland annat Entreprenörer, HR-personer, konsulter, ledare, chefer såsom VD, ekonomi-, sälj-, enhets- och verksamhetschefer etc, lärare, pedagoger, agila coacher, uppdragsledare, projektledare och så vidare

 
Krav

Inga förkunskaper krävs.

Betalning

10 000 kr anmälningsavgift. Resterande kostnad faktureras 30 dagar innan kursstart, om inte abonnemangsavtal alt annat avtal gjorts.

Alla priser är ex moms

 

Du kan också bara gå Modul 1 

Alternativ för dig som vill börja i mindre omfattning så har du möjlighet att läsa kursen Självledarskap (modul 1 i kursen LEARN Självledarskap och coaching) för att sedan se om du vill läsa vidare. Kursen Självledarskap genomförs både digitalt och IRL, du kan läsa mer om det här:

Självledarskap – fyra eftermiddagarn digitalt
Självledarskap – två heldagar IRL

 

KOMPLETTERA MED COACHSAMTAL

Du kan välja att lägga till 4 eller 6 coachsamtal som växlar upp din utveckling. Läs mer här

 

VI MÖTER DIN CHEF UTAN EXTRA KOSTNAD

Att gå en utbildning som utvecklar dig som person och ledare kan vara utmanade på många sätt. Vi har lärt oss att utvecklingen hos dig fortsätter i högre grad om du får stöd i att orgnisationen ger dig möjlighet att fortsätta utvecklingen. Vi möter dig och din chef i ett möte efter utbildningen, på så sätt säkerställer vi att din nya kompetens bättre kommer till användning.

 

EXPLORE – Ge hela ditt team en boost i förbättrad kommunikation

  • 2-3 timmars workshop i LEARN coachings modell
  • Vi inspirerar och ger tips till din kommunikation
  • Ni får värcdefulla insikter kring att arbeta smartare tillsammans

 

 

Mer information om LEARN COACHING

Boka utbildning

Välj tillfälle
Fyll i uppgifter
*20% betalas vid bokning, resterande delas upp kommande fyra månader.

Kontakta oss

HAR DU FRÅGOR INNAN DU BOKAR?
Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)