Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Vad är coaching i förhållande till andra företagstjänster

Vi som arbetar professionellt med coaching och har valt att både utbilda oss och certifiera oss för att validera vår kompetens i yrket, vi får återkommande svara på frågor om vad coaching är och vad vi gör.

Coaching kan bland annat beskrivas genom olika fyrfältare även om det är förenklingar av verkligheten så kan det göra bilden något klarare för många.

I den här fyrfältaren har vi satt coachingen i sammanhanget av andra tjänster som företag och organisationer regelbundet använder.

I den horisontella axelns vänstra ände hittar vi ”Analysera problem” i motsatt ände finner vi ”Lösningsfokuserat” På den vertikala axeln finns spännvidden mellan att ”Ge råd” och att istället enbart ägna sig åt att ”Ställa frågor”. De olika tjänsterna som finns representerade i fyrfältaren, konsulten, coachen, mentorn, rådgivaren eller instruktören kan alla användas till samma problematik eller utmaning. Men deras sätt att arbeta skiljer sig åt och också resultatet.

Coachen har mycket gemensamt med handledaren som ägnar sig åt att i första hand ställa frågor. Coachen ställer frågor utifrån ett lösningsfokuserat och kreativt syfte medan handledaren ställer frågor för att förstå och analysera för att sedan kunna ge råd och handledning.

Coachen har även mycket gemensamt med instruktören som också söker lösningar och vill hitta nya kreativa möjligheter. Instruktören gör det genom att ge råd och visa på alternativ genom instruktion medan coachen vill hjälpa sin klient genom att ställa frågor som gör klienten medveten om sina egna lösningar och möjligheter.

Coaching och Mentorskap har mycket gemensamt men grundprincipen med mentorskap är att mentorn delar med sig av sin erfarenhet och klokskap till sin adept som sedan kan välja att följa exemplet eller bara spegla sitt eget agerande i mentorns berättelse. Coachen berättar sällan sin egen historia eller ger råd, coachen ser på sin klient som kreativ, resursstark och hel. Därmed arbetar coachen snarare som en process-expert som stöder klientens till att ge sig själv råd.

Dela den här sidan