Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Vanliga frågor

Välj en ICF-ackrediterad coachutbildning. Det tycker vi är viktigt.

ICF står för International Coaching Federation, som världens största organisation för coacher. ICF är en oberoende part i förhållande till både coacher och coachutbildningar och därmed en god källa till oberoende information kring valet av coachutbildning.

Vi är själva ICF-certiferade coacher och våra coachutbildningar är ackrediterade av ICF. Våra coachutbildningar är:

Vi är ackrediterade på ICF:s högsta kvalitetsnivå ACTP (Approved Coach Training Program), vilket innebär att ICF har ett gott förtroende för oss som utbildare och att vår coachutbildning kontinuerligt kontrolleras mot ICF:s höga krav. Det finns bara en handfull utbildare i Skandinavien som innehar den ackrediteringen.

Om du vill ansluta dig som medlem i ICF eller certifiera dig så är det viktigt att du anmäler dig till en ackrediterad coachutbildning som innehåller minst 60 utbildningstimmar.

Vi har knutit hela vår coachutbildning mot de åtta  kärnkompetenser som ICF (International Coaching Federation) identifierar. Genom utbildningarna visar vi hur varje metod eller förhållningssätt kopplar mot en viss eller flera av ICF:s kärnkompetenser.

Detta är oerhört viktigt både för dig som vill utvecklas inom coaching och för dig som vill certifiera dig som coach. Du har nytta av att förstå hur kärnkompetenserna hänger ihop, och framförallt ger det dina klienter en helt annan upplevelse.

Coachutbildningen är upplevelsebaserad. Det innebär att vi har korta teorigenomgångar som varvas med reflektion, coachövningar och democoaching. Vi har också en gedigen litteraturlista att bita i för den som önskar, och två kursböcker vi främst hänvisar till som rekommenderad läsning.

Våra utbildare och instruktörer är PCC-certifierade* eller högre. Vi har assistenter som är ACC-certifierade** och som är tidigare deltagare och hjälper till under utbildningen i vissa delar.

* PCC står för Professional Certified Coach, vilket innebär minst 125 timmars utbildning och att ha genomfört minst 500 timmars coaching.

** ACC står för Associated Certified Coach, vilket innebär minst 60 timmars utbildning och att ha genomfört minst 100 timmars coaching. 

Vår utbildning är ACTP-ackrediterad, vilket är en kvalitetsgaranti.

ACTP står för Approved Coach Training Program. Denna ackreditering hos ICF (International Coaching Federation) står för att vi har god kvalitet som utbildare, och vår coachutbildning kontrolleras kontinuerligt mot ICF:s krav. 

Det finns bara en handfull utbildare i Skandinavien som innehar den ACTP-ackreditering.

Våra deltagare har uppskattat följande hos oss:

 • Vår bredd som instruktörer. Att vi inte bara arbetar som coachutbildare utan också arbetar med stöd till ledningsgrupper och HR-konsulter, samt med förändringsledning, chefscoaching och mycket mer.
 • Att vi är frikostiga med att dela med oss av våra egna erfarenheter av att bygga upp våra företag i en tuff bransch. Vi är öppna med hur det är att arbeta som coach internt och externt, och hur vi använder oss av coaching i vår verksamhet med våra kunder etc.
 • Vår koppling till ICF är stark. Jenny Bergh och Toril Nygreen Grave som tillsammans byggt upp utbildningen LEARN COACHING har båda varit och är aktiva i branschförbundet ICF.
 • Vårt engagemang i våra deltagare. Vi erbjuder en högkvalitativ utbildning med små kursgrupper.
 • Vårt fokus på självledarskap parallellt med coachutbildningen.

Hos oss kommer deltagarna från en mängd olika bakgrunder och representerar skilda yrkesgrupper. De har olika syften med att vilja gå utbildningen.

För att nämna några kategorier:

 • Konsulter,
 • HR-personer,
 • sjuksköterskor,
 • lärare,
 • andra typer av pedagoger,
 • diakoner,
 • chefer och ledare från olika branscher som vill bli bättre i sin kommunikation och bättre på att samarbeta med sina medarbetare.

Många av våra deltagare framhåller just mångfalden bland deltagarna som en styrka i upplevelsen av våra coachutbildningar. Det ger mervärden i form av breddade perspektiv och ökad möjlighet till reflektion om det egna området.

Vi har max tolv deltagare på coachutbildningen, på grund av restriktionerna i samband med Covid-19. 

Nej, du behöver inte vara certifierad för att arbeta som coach. Coach/coaching är inte skyddade begrepp, utan alla får kalla sig coach om de vill.

Vill du arbeta professionellt med coaching?

Då rekommenderar vi dig att både utbilda dig och skaffa dig en certifiering. I dag är de som söker coaching betydligt mer kvalitetsmedvetna än tidigare, och ställer högre krav på coachutbildning och certifiering.

ICF:s (International Coach Federation) certifiering för coacher innebär en tydlig kvalitetsmärkning på din kompetens. Den som är ICF-ansluten coach förbinder sig att hålla ICF:s etiska riktlinjer, vilket ger trygghet för coachkunderna kring konfidentialitet etc. Dessutom kan ICF-certifierade coacher ta mer betalt för sina tjänster. Självklart är det också så att den träning och utbildning som krävs för att bli certifierad gör oss till bättre coacher.

Diplomerad coach kan du bli efter vilken coachutbildning som helst som utlovar ett diplom. Går du en ICF-ackrediterad coachutbildning ska grundutbildningen till diplomerad coach innehålla 60 timmar coachspecifik träning. Coachutbildningen ska gå igenom ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Därefter får du kalla dig diplomerad coach.

En coachcertifiering hos ICF på den lägsta nivån, ACC (Associated Certified Coach) kräver minst 100 timmar coachpraktik, 10 timmar mentorcoaching samt 60 timmar coachspecifik utbildning. Vid ansökan får den sökande genomföra ett onlinetest på sina kunskaper i coaching och främst etiken kopplat till coachingen. Beroende på vilken coachutbildning du gått behöver du eventuellt också lämna in en inspelad och transkriberad coaching som valideras av ICF.

Ja, ordet coach är inget skyddat begrepp. Däremot är ICF varumärkesskyddat och du får inte säga att du är ICF-coach eller att du har en ICF-certifiering om så inte är fallet. ICF:s certifieringar är färskvara och gäller i tre år, därefter behöver du omcertifiera dig.

Detta är tre olika certifieringsnivåer inom ICF (International Coaching Federation) som har med din samlade erfarenhet att göra, dels den teoretiska i form av utbildningstimmar, dels antalet timmar som du har coachat klienter. I korthet:

 • ACC, Associated Certified Coach. En coach som har minst 100 timmars coacherfarenhet, minst 60 timmars coachspecifik träning samt genomgått minst 10 timmar mentorcoaching, och efter detta genomför en godkänd validering och ett godkänt CKA-test.
 • PCC, Professional Certified Coach. En coach med minst 500 timmar coacherfarenhet, minst 125 timmar coachspecifik träning, samt genomgått minst ytterligare 10 timmar mentorcoaching och godkänd validering av sin coaching.
 • MCC, Master Certified Coach. En coach med minst 2500 timmar coacherfarenhet, minst 200 timmar coachspecifik träning och ytterligare minst 10 timmar mentorcoaching samt godkänd validering av coachning.

Våra coachutbildningar ger dig möjlighet att certifiera dig på ACC- och PCC-nivå.

Som medlem i världens största organisation för coacher, ICF, får du möjlighet att marknadsföra dig själv på deras webbplats med egen profil. Det ger också möjligheter till mycket fortbildning och nätverk genom konferenser, utbildningar och coachcirklar, där du tillsammans med andra coacher övar på coaching. ICF är idag ett starkt varumärke som borgar för god kvalitet och etik.

För att bli en bra coach behöver du ha en bra grundutbildning och sen är det träning, träning och mera träning som gäller. Coaching är att jämställa med ett hantverk, och precis som alla snickare, målare och chefer behöver du mycket träning för att bli riktigt bra.

Mentorcoaching är ett bra hjälpmedel för att bli bättre, i våra coachutbildningar finns det inbyggt.

Man kan ju fråga sig vad skillnaden är mellan att vara coach, konsult och mentor. En del saker är gemensamt för de tre rollerna, framför allt att uppdraget är att stödja den som man arbetar med. Men hur man arbetar som coach, konsult eller mentor skiljer sig åt på flera sätt.  I den här artikeln beskriver vi hur.

Vår konferenspartner Långholmen Konferens bidrar med stor luftig lokal och kurserna hålls med begränsat antal deltagare för att kunna upprätthålla avståndet. I tillägg har vi fem webinarier på kvällstid 18:00-20:00, vi använder zoom och du deltar från där du befinner dig.

Vi har en onlineutbildning för dig som föredrar det. I dagsläget genomförs den helt på engelska enbart.

Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelar.

Följande åtgärder har vi gjort i de utbildningar där vi ses fysiskt:

 • Utbildningsgrupperna är på max 8-12 personer i våra fysiska utbildningar (justeras utifrån riktlinjer)
 • Vi bokar stora konferenslokaler med god ventilation för utbildningarna. Vi ser till att det går att hålla säkra avstånd på 1,5–2 meter.
 • Vi tillhandahåller handsprit och möjlighet till god handhygien.
 • Vi arbetar utomhus med walk&talks (promenadmöten) etc.

Just nu erbjuder vi också de flesta av våra utbildningar digitalt. 

När rekommendationerna kring Covid-19 ändras

Om det kommer ändrade rekommendationer från myndigheterna kommunicerar vi med dig som kund/deltagare och kommer överens om hur vi kan lösa varje enskild insats.

Exempel

I våra coachutbildningar har två grupper valt att flytta fram en eller ett par kurstillfällen för att just de grupperna värderat det fysiska mötet. Vi har då lagt till ett par extra online-webbinarier för att upprätthålla lärandet i utbildningen och för att skapa luft i schemat när vi väl ses. I en annan utbildning gick vi över till att leverera kursen helt online.

TVÅ DELTAGARES RESPONS PÅ ONLINE-UTBILDNING:

”Jag var skeptisk till att genomföra en så här interaktiv kurs online men det har gått över förväntan att genomföra utbildningen online.” Jonas Ekman, VD, LR Revision och Redovisning Strängnäs.

“LEARN Coaching er veldig bra strukturert og man lærer noe nytt både om seg selv og coaching for hver modul. Toril skaper godt samhold og læringsmiljø i gruppen. Kurset har fungert overraskende bra også virtuelt! Å få trent på virtuelle samtaler og coaching er veldig nyttig for den nye arbeidshverdagen.” Ina Grindheim, HR Manager