ACTP ackrediterad utbildning

20 års erfarenhet av coaching

Vanliga frågor

Att välja en ICF-ackrediterad coachutbildning tycker vi är viktigt.

Vi är själva anslutna medlemmar, certifierade och våra coachutbildningar är ackrediterade av International Coaching Federation (ICF). ICF är en oberoende part i förhållande till både coacher och coachutbildningar och därmed en god källa till oberoende information kring valet av coachutbildning. Våra coachutbildningar:

 • Selfleadership and Coaching (Introduktionsutbildning)
 • Fundamentals (Grundutbildningen)
 • Advanced (Fördjupningsutbildning)

Vi är ackrediterade på ICFs högsta kvalitetsnivå ACTP, Approved Coach Training Program vilket innebär att ICF har ett gott förtroende för oss som utbildare och att vår coachutbildning kontinuerligt kontrolleras mot ICFs höga krav. Vi är en av en handfull utbildare i Skandinavien som innehar den ackrediteringen.

Om du vill ansluta dig som medlem i ICF eller Certifiera dig så är det viktigt att du anmäler dig till en ackrediterad coachutbildning som innehåller minst 60 utbildningstimmar.

Hela vår coachutbildning har vi knutit upp mot kärnkompetenserna, vi visar genom kursen hur varje metod eller förhållningssätt kopplar mot en viss eller flera av ICFs kärnkompetenser. Vi anser att det är oerhört viktigt för den som vill utvecklas inom coaching och certifiera sig, du har då nytta av att förstå hur det hänger ihop, vilket framförallt ger dina klienter en helt annan upplevelse.

Coachutbildningen är upplevelsebaserad. Det innebär att vi har korta teorigenomgångar som varvas med reflektion, coachövningar och democoaching. Vi har en gedigen litteraturlista att bita i för den som önskar och två kursböcker vi främst hänvisar till som rekommenderad läsning.

Våra instruktörer har PCC-nivå eller högre. Vi har assistenter som innehar ACC och som är tidigare deltagare och hjälper till under kursen i vissa delar.

Jämförelse är svårt, vi är en av fem ACTP- ackrediterade coachutbildningar i Skandinavien. Våra deltagare har uppskattat följande hos oss:

 • Vår bredd som instruktörer, att vi inte bara arbetar som coachutbildare utan också inom ledarskap, HR-konsulter Förändringsledning Chefscoaching och mycket mer.
 • Att vi är frikostiga med att dela med oss av våra egna erfarenheter av att bygga upp våra företag i en tuff branch. Hur det är att arbeta som coach internt och externt. Hur vi använder oss av coaching i vår verksamhet med våra kunder etc.
 • Vår koppling till ICF är stark, vi har båda varit och är aktiva i branschförbundet, ICF.
 • Vårt engagemang i våra deltagare, vi erbjuder en högkvalitékurs med små kursgrupper.
 • Vårt fokus på självledarskap parallellt med coachutbildningen.

Vår konferenspartner Långholmen Konferens bidrar med stor luftig lokal och kurserna hålls med begränsat antal deltagare för att kunna upprätthålla avståndet. I tillägg har vi fem webinarier på kvällstid 18:00-20:00, vi använder zoom och du deltar från där du befinner dig.

Vi har en onlineutbildning för dig som föredrar det. I dagsläget genomförs den helt på engelska enbart.

Hos oss är deltagarna från en mängd olika bakgrunder, yrkesgrupper och med olika syften med varför man vill gå. För att nämna några: Konsulter, HR -personer, chefer, sjuksköterskor, lärare andra typer av pedagoger, diakoner, ledare från olika branscher som vi bli bättre i sin kommunikation och samarbete med sina medarbetare.

Många av våra deltagare framhåller just mångfalden bland deltagarna som en styrka i upplevelsen av våra coachutbildningar.

Just nu p.g.a Covid-19 har vi ett max antal på 12 deltagare.

Nej det behöver du inte. Coach/coaching är inget skyddat begrepp, alla får kalla sig coach om man vill.

Vill du arbeta professionellt med Coaching?

Då rekommenderar vi dig att både utbilda dig och skaffa dig en certifiering. Marknaden för coacher är idag betydligt mer kvalitetsmedveten och ställer högre krav på coachutbildning och certifiering. International Coach Federations Certifiering för coacher innebär en tydlig kvalitetsmärkning på din kompetens. Inte bara det att som ICF ansluten coach förbinder du dig att hålla ICFs Etiska riktlinjer, ger trygghet för din kund kring konfidentialitet etc. Dessutom kan ICF Certifierade Coacher ta mer betalt för sina tjänster och träning och utbildning som krävs gör oss alltid bättre.

Diplomerad coach kan du bli efter vilken coachutbildning som helst som utlovar ett diplom. Går du en ICF ackrediterad coachutbildning ska grundutbildningen till Diplomerad Coach innehålla 60 timmar coachspecifik träning. Coachutbildningen ska gå igenom ICFs Kärnkompetenser och Etiska riktlinjer. Därefter får du kalla dig Diplomerad coach. En Coachcertifiering hos ICF på den lägsta nivån, Associated Certified Coach( ACC) kräver minst 100 timmar coachpraktik, 10 timmar mentorcoaching samt 60 timmar coachspecifik utbildning. Vid ansökan får den sökande genomföra ett onlinetest på sina kunskaper i coaching och främst etiken kopplat till coachingen. Beroende på vilken coachutbildning du gått behöver du eventuellt lämna inspelad och transkriberad coaching som valideras av ICF.

Det är tre olika certifieringsnivåer inom ICF som har med din samlade erfarenhet att göra, dels den teoretiska i form av utbildningstimmar men också antalet timmar som du har coachat. I korthet:

ACC, Associated Certified Coach

En coach som har minst 100 timmars coacherfarenhet, minst 60 timmars coachspecifik träning samt genomgått minst 10 timmar mentorcoaching samt godkänd validering och ett godkänt CKA-test.

PCC, Professional Certified Coach

En coach med minst 500 timmar coacherfarenhet, minst 125 timmar coachspecifik träning, samt genomgått minst ytterligare 10 timmar mentorcoaching och godkänd validering av sin coaching.

MCC, Master Certified Coach

En coach med minst 2500 timmar coacherfarenhet, minst 200 timmar, coachspecifik träning och ytterligare minst 10 timmar mentorcoaching samt godkänd validering av coachning.

Våra coachutbildningar ger dig möjlighet att certifiera dig på ACC och PCC-nivå.

Som medlem i världens största organisation för coacher får du dels möjlighet att marknadsföra dig själv på deras hemsida med egen profil osv. Det ger också möjligheter till mycket fortbildning och nätverk genom konferenser, utbildningar och coachcirklar, där du tillsammans med andra coacher övar på coaching. ICF är idag ett starkt varumärke och borgar för god kvalité och etik.

ACC, Associated Certified Coach

En coach som har minst 100 timmars coacherfarenhet, minst 60 timmars coachspecifik träning samt genomgått minst 10 timmar mentorcoaching samt godkänd validering och ett godkänt CKA-test.

PCC, Professional Certified Coach

En coach med minst 500 timmar coacherfarenhet, minst 125 timmar coachspecifik träning, samt genomgått minst ytterligare 10 timmar mentorcoaching och godkänd validering av sin coaching.

MCC, Master Certified Coach

En coach med minst 2500 timmar coacherfarenhet, minst 200 timmar, coachspecifik träning och ytterligare minst 10 timmar mentorcoaching samt godkänd validering av coachning.

Våra coachutbildningar ger dig möjlighet att certifiera dig på ACC och PCC-nivå.

Ja, ordet coach är inget skyddat begrepp. Däremot är ICF varusmärkesskyddat och du får inte säga att du är ICF-Coach eller att du innehar en ICF-certifiering om så inte är fallet. ICFs certifieringar är färskvara och gäller i tre år, därefter behöver du omcertifiera dig.

En bra grundutbildning och sen är det träning, träning och mera träning. Coaching är att jämställa med ett hantverk och som alla snickare, målare och chefer behöver man mycket träning för att bli riktigt bra. Mentorcoaching är ett bra hjälpmedel för att bli bättre, i våra coachutbildningar finns det inbyggt.

En del saker är gemensamt såsom att alla roller har i uppdrag att stödja den som man arbetar med. Arbetet skiljer sig åt och vi beskriver hur i den här artikeln.

Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som FHM och Regeringen meddelar.

Följande åtgärder har vi gjort i de utbildningar där vi ses fysiskt:

 • Utbildningsgrupperna max 8-12 personer i våra fysiska utbildningar (justeras utifrån riktlinjer)
 • Bokar stora lokaler som medger säkra avstånd a´1,5 – 2 meter med god ventilation
 • Tillhandahåller handsprit och möjlighet till god handhygien.
 • Arbetar utomhus med walk & talks etc
 • Erbjuder lösningar online i form av webinarier över zoom, teams eller annat verktyg som passar våra deltagare bättre.
ÄNDRADE REKOMMENDATIONER FRÅN FHM UNDER PÅGÅENDE UTBILDNING

Vi kommunicerar med dig som kund/deltagare och kommer överens om hur vi kan lösa varje enskild insats.

Exempel
I våra coachutbildningar har två grupper valt att flytta fram en eller ett par kurstillfällen för att just de grupperna värderat det fysiska mötet. Vi har då lagt till ett par extra online-webinarier för att upprätthålla lärandet i utbildningen och för att skapa luft i schemat när vi väl ses. I en annan utbildning gick vi över till att leverera kursen helt online.

DELTAGARNAS RESPONS ÄR BLAND ANNAT:

”Jag var skeptisk till att genomföra en så här interaktiv kurs online men det har gått över förväntan att genomföra utbildningen online.” Jonas Ekman, VD, LR Revision och Redovisning Strängnäs.

“LEARN Coaching er veldig bra strukturert og man lærer noe nytt både om seg selv og coaching for hver modul. Toril skaper godt samhold og læringsmiljø i gruppen. Kurset har fungert overraskende bra også virtuelt! Å få trent på virtuelle samtaler og coaching er veldig nyttig for den nye arbeidshverdagen.” Ina Grindheim, HR Manager