Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Varför får du inte råd av coachen?

Ofta förknippas coaching med hela självhjälpstrenden. Coaching är dock helt annorlunda gentemot självhjälpslitteraturen, när det kommer till att ge råd. Vi tror att du har de bästa råden inom dig.

Du är experten på att vara dig, du vet ofta vad som faktiskt hindrar dig och vad som är dina styrkor. Däremot har vi var och en lätt för att fastna i våra traktorspår av tankar, som vi ofta tänker. Vi har svårt att på egen hand tänka oss ur de djupa spåren, utan landar i samma beteenden, tankar och känslor som innan.

Vi lever i en tid där självhjälpsböckerna fyller hyllmeter i bokhandeln. Tips och råd om hur du bäst kan utveckla dig själv går att läsa med jämna mellanrum i varje dagstidning. Ämnet är högaktuellt eftersom de flesta av oss i länder som Sverige har allt som är nödvändigt för livet såsom trygghet, mat på bordet och tak över huvudet. Vi har lyxen att kunna ägna våra tankar och vår tid åt att förverkliga oss själva.

Självhjälpsbokens funktion är ju oftast att författaren genom sitt eget liv, sitt yrke eller intresse skriver ned tankar och tips för att andra ska få en enklare väg genom livet. Det är så klart värdefullt att få läsa om andras tips, infallsvinklar och erfarenheter. Allt som oftast så hittar man kanske något där som leder ett steg vidare.

Coaching skiljer sig från rådgivning och självhjälpslitteratur

Coaching fungerar dock på ett annat sätt. En bra coach hjälper oss till förändring genom att stödja vår reflektion så att det uppstår medvetenhet och lärande. Det i sin tur skapar möjligheten att välja nya beteenden och tankar – vi utvecklas!

ICF (International Coach Federation) definierar coaching som:

“Coaching is partnering with the client in a thought-provoking creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.”

En coach som är mogen i sin utveckling inom professionen samarbetar med sina klienter i en trygg relation. Relationen är en arbetsrelation, ungefär som två goda kollegor med ett gemensamt uppdrag. Coachklienten är uppdragsgivaren. Relationen är jämställd och de ger sig ut i uppdraget tillsammans. Det här kan liknas vid en upptäcktsresa, med på resan finns coachens kompetens och hela klienten med allt vad det innebär. Klienten får hjälp med att förtydliga vart hen vill, men söker stöd hos coachen för att hitta vägen dit.

Varken coachen eller klienten har svaret eller lösningarna på de utmaningar och ämnen som kommer avverkas på resan vid start. Coachen bidrar med metoder, ramar, struktur och frågor som stöder klientens utforskande. Coachen agerar utifrån sin tro på att klienten är som Kimsey-House säger ”resursstark , kreativ och hel” det vill säga klienten har det denne behöver. Coachen arbetar med sin klient med hjälp av sitt lyssnande och sina frågor. På så sätt uppstår en mer tankeväckande process än vad som var möjligt på egen hand. Klientens egen process, lärande och utveckling står i centrum, inte coachens erfarenheter, metoder eller frågor.

Sir John Whitmore sa:

”Att byta mitt råd mot ditt ansvar är en mycket dålig affär.”

Coachen kan omöjligt ha hela bilden av klientens verklighet och de utmaningar, resurser eller behov som klienten har. Att ge någon råd så att det verkligen kan ha effekt kräver en enorm tur. Därför är det så mycket bättre att låta klienten tänka själv, ta eget ansvar för sina tankar och sitt handlande. Klienten får hos en erfaren coach brottas med sig själv och ställas till svars inför sig själv. Effekten blir som ICF Global Consumer Awareness Study 2017 visar att de som samarbetat med en coach visar på olika positiva effekter, inklusive:

  • Förbättrad kommunikation (privat och professionellt)
  • Ökad självkänsla/självförtroende
  • Ökad produktivitet
  • Optimerad prestation
  • Förbättrad balans i arbetslivet
Men blir inte det här en ekokammare för klienten?

Det finns alltid en risk att klienten genom coachingen går runt i cirklar av sitt eget tänkande och självbild genom coachingen. En erfaren coach utmanar dock sin klient på de här områdena, exempelvis med frågor som: Hur ser dina kollegor på det här? Vilka andra perspektiv kan finnas än det du just nu berättat om? I den kritik du får, vad behöver du ta till dig? Och så vidare…

På Khraft arbetar vi med coaching utifrån följande synsätt:
  • Du är en hel människa även på jobbet, med allt vad det innebär.
  • Du är resursstark, kreativ och hel.
  • Du är en jämlik part i vårt samarbete
  • Även små steg i kursförändring kan leda till stor framgång på sikt, vilket litet steg kan vi ta idag?
  • ”No man is an island”. Du är en del av en kontext och ett sammanhang och det behöver finnas med i vårt arbete tillsammans med dig.

I ett gott samarbete leder coachingen till transformerande utveckling för företag, organisationer och människor.

Vill du prova coaching som en metod för dig själv eller ert företags utveckling? Du är varmt välkommen att höra av dig!

Dela den här sidan