ACTP ackrediterad utbildning

20 års erfarenhet av coaching

Två viktiga principer som kan
förbättra ditt mentorskap.

Ladda ner dem här!

Dynamiskt mentorskap

Hur ska all den tysta kunskap som finns hos era seniorer föras vidare till nästa generation?

I stafett är ett av de svåraste momenten överlämningen av stafettpinnen. Lagen lägger mycket träningstid på att göra överlämningen på effektivast och bästa sätt. I företagssammanhang behöver vi hantera överlämningen mellan generationer och personer med samma noggrannhet.

Khraft har skapat Mentorskapsutbildningar och Introduktionsprogram för företag och organisationer inom olika branscher bland annat statlig myndighet, revision, tekniskt sälj med flera.

Vi utbildar bland annat i mentorskap på ÅF Academy vilket är ett pågående uppdrag. Är du ÅF- anställd anmäl dig till nästa Mentorsutbildning på intranätet, så ses vi där!

BEHÖVER DITT FÖRETAG OCKSÅ BYGGA UPP ETT MENTORNÄTVERK? HÖR AV DIG, DET ÄR EN VIKTIG INVESTERING FÖR FRAMTIDEN!

Anmäl ditt intresse

Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)