LEDARSTÖD OCH INTERIM

 

Vår vision är att stödja ledare i med och motgång. 

 

Gemensamt för alla ledare och organisationer är en vardag full av förändringar och utmaningar, där ansvaret ofta vilar tungt på enskilda individer. Vår erfarenhet av ledarstöd till olika företag och organisationer har kommit att utvecklats till att idag innefatta kunskapshöjande tjänster i form av kurser, utbildningar och interimslösningar där vi aktivt stödjer ledare  i verksamheten eller som en kombination av utbildning och coaching. 

 

Vårt stöd till ledare kan ske i planerad form med utbildning, coaching eller mentorskap vid exempelvis organisationsförändringar, rekryteringar och onboarding processer. Det kan även ske i en operativ roll där vi helt eller delvis under begränsad tid arbetar interimt vid exempelvis föräldraledighet, sjukdom, arbetstoppar eller vid rekryteringsglapp. 

 

Behovet av ledarstöd och interima tjänster kan även komma utan förvarning vilket ofta får till följd att arbetsbelastningen på enstaka chefer kan bli väldigt hög. Ett vanligt scenario vid tillfälliga utmaningar är att fördela ansvar och arbetsuppgifter på flera individer vilket ofta riskerar att öka antalet konflikter, höja sjukdomstalen samtidigt som kvalitén och produktiviteten sjunker i verksamheten.   

För den här typen av situationer har vi erfarna konsulter som kan ta en operativ roll i situationer som kräver hög närvaro, erfarenhet av konflikthantering och teambuilding. Vi kan som extern partner avlasta och hantera uppkomna situationer tillsammans med era chefer. 

 

Våra tjänster av ledarstöd och interimslösningar utformas alltid i dialog med er som uppdragsgivare. Vi har erfarna konsulter med stor arbetslivserfarenhet från olika branscher så som: Skola, Kyrka, Utbildning, Bygg och Fastighet, Teknik och Produktion,  Ideella organisationer.

 

Våra kompetenser är ledarskap, arbetsmiljö, HR, projektledning och coaching m.m.

 

Läs gärna mer om svenska chefers psykosocial arbetsmiljö och vikten av rätt ledarstöd i ett tidigt skede:

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland chefer

Ohälsa bland chefer ökar kraftigt