Mentorskapsutbildningar och att stödja företag i att skapa fungerande och effektiva Mentorsprogram det är några av våra vanligaste uppdrag.

Varför Mentorskap?

Idag krävs ett konstant lärande inom i stort sett alla yrken och brancher. Ofta skickar man personal och ledare på utbildningar och kurser för att tillgodose kompetensförsörjningen. Att till det lägga ett mentorskapsprogram är ett effektivt sätt att se till att kompetensförsörjningen sker hela tiden. Mycket lärande kräver dessutom en närhet till praktiken det vill säga genomförandet av olika moment och aktiviteter. Att lära sig genom att härma någon som kan är ett sätt som mentorskapet kan tillgodose.

Vi hjälper flera företag med att överföra den tysta kompetensen från seniora medarbetare till mer juniora (senior och junior kompetens behöver inte ha med ålder att göra). Tyst kompetens är kompetens som man tillägnat sig genom erfarenheter och som är svår att själv se och verbalisera. Här är det perfekt att ha en junior kollega som med sitt sätt att se och göra och sina frågor synliggör den tysta kompetensen för sin seniora kollega.

Dynamiskt Mentorskap

Vi utbildar i det vi kallar dynamiskt mentorskap! I det dynamiska mentorskapet tar mentorn utgångspunkt inte i sina egna erfarenheter utan i vad adepten behöver och vad adepten har för förförståelse och utifrån det delar med sig av sin kompetens för att skapa nytta för adepten.

Det finns många positiva effekter av att upprätta ett Mentorskapsprogram i sin organisation. Det utvecklar kulturen, förbättrar samarbeten ökar kompetensen, fostrar ledare, generationsväxling och så vidare.

Hör av dig till oss om du vill prata vidare om vad vi kan göra för er när det gäller Mentorskap