Att leda grupper handlar också om förmågan att leda sig själv. Att vara varse om hur det som händer mig själv, vad jag själv känner och upplever, påverkar gruppen och hur jag leder den.

Att facilitera grupper handlar även om att lyssna in gruppen, vad händer i dess olika beståndsdelar, vilka får utrymme och vilka behöver ges utrymme. Inte konstigt att det är en konst att vara ledare över grupper och team.

I våra processledarutbildningar sätter vi fokus på alla de här komponenterna och utmaningarna med att leda en grupp. Det som händer mellan oss och det som händer i oss. Kompetens som konsulter, ledare av olika slag och chefer har nytta av.

Vill du vässa din kompetens på området?

Anmäl ditt intresse på info@khraft.se