En coachande samtalskultur i skolan stärker värdegrunden

Att skapa förtroendefulla relationer i skolan är viktigt av många anledningar och det är tydligt att om eleverna upplever trygghet och trivsel i skolan så gynnar det även kunskapsutvecklingen. Hur man som pedagog kan samtala med sina elever på ett positivt sätt är inget som tränas på lärarutbildningarna, det förväntas alla kunna. På utbildningarna är […]

Apropå att det coachande ledarskapet blir svårt nu…

Jag håller med Lottie Knutsson om behovet av olika typer av ledarskap och olika typer av kommunikation i olika situationer. Jag vill dock synliggöra att citat: ” entusiasmerande coach i medvind som att vara slaktare med stenhårda nypor när 90 procent av verksamheten ska bort” de två stereotyperna om coaching och stenhårt ledarskap är mycket olyckligt och …

Hur kan coachande förhållningssätt bidra till diakonalt entreprenörskap?

Coaching är ett av flera svar på kommunikationsutmaningen med grupper som finns utanför församlingens gemenskap och kontext. Coachingen kan fungera som en kulturell och språklig översättare. Coaching kan också vara svaret på hur ett socialt företagande metodiskt kan ta sig framåt i samarbetet med olika aktörer…

Få fart på ledningsgruppen

Ledningsgruppens arbete har alltid fungerat väl är Henriks bild, han har genom åren skrutit för kollegor i branschen om hur väl det fungerar och hur lönsamt företaget blivit. Men sedan den senaste omorganisationen och de nya ägarna tillträdde har läget förändrats.

Nyheter på Khraft inför 2019

Under hösten 2018 påbörjades samarbetet med Toril Nygreen Grave, TNGC i Norge om att utveckla en ny coachutbildning med sikte på framtidens såväl som dagens coachning och ledarskap. Toril och Jenny har samarbetat under många år. Nu har samarbetet börjat ta sin form i ett utbildningskoncept vi kallar LEARN Coaching och under 2019 startar LEARN […]

Ensam och tillsammans

Ständig utveckling är ett mantra för många arbetsplatser. Men vilka är principerna för utveckling? Här skriver vi om en av principerna, tillsammans i friktion.