Ledningsgruppens arbete har alltid fungerat väl är Henriks bild, han har genom åren skrutit för kollegor i branschen om hur väl det fungerar och hur lönsamt företaget blivit. Men sedan den senaste omorganisationen och de nya ägarna tillträdde har läget förändrats. De ställer inte upp för varandra såsom de brukar göra. Henrik börjar bli nedstämd och har grubblat mycket på orsaker och verkan samt eventuella åtgärder. Han har försökt vara tydligare i sin kommunikation, ställt krav och tagit enskilda samtal med de mest missnöjda. Ändå sker ingen förändring och frustrationen ökar hos honom själv.

 

Ett vanligt scenario i grupper och organisationer som vi arbetar med och det kan finnas flera anledningar till det försämrade lagarbetet men en anledning som är vanlig är att var och en har sina bilder. Bilder är ett intressant ämne i sig, låt mig utveckla.

 

Vi formar hela tiden bilder av vad vi förväntar oss, för det vi upplever eller det vi önskar. Inre bilder förknippade med starka känslor, övertygelser och värderingar. Ett utmärkt exempel är paret som förälskade kastar sig in med lust i en ny relation, flyttar ihop och tiden går. Så småningom upptäcker de nya sidor hos varandra, sidor de inte såg i förälskelsen. Den första bilden de skapat av varandra stämmer inte med verkligheten de befinner sig i. Känslor av ilska, besvikelse kanske uppstår och resonemanget kanske leder till uppbrott. Det kan också leda till att man nyfiket tar till sig de nya bilderna av sin partner och bilden av sin relation och släpper tidigare bilder vartefter. Oftast kan man låta bilderna smälta samman till något nytt djupare, starkare och vackrare.

 

Tillbaka till Henriks ledningsgrupp, det finns ett indiskt uttryck som heter ”same same but diffrent” vi är människor i alla våra relationer och olika roller. När personer i en ledningsgrupp inte har en gemensam bild av arbetet i en ledningsgrupp eller att våra skapade bilder (kanske önskade) inte längre stämmer med hur vi upplever verkligheten, då uppstår ett skav i gruppen. Vi missförstår, lyssnar inte in varandra och har inte samma förståelse för varandra längre.

 

Hur kan Henrik skapa ett gott samarbetsklimat igen?

Boka in tid för gemensamt samtal/workshop kring ledningsgruppens arbete.

Ta gärna in en coach som är tränad i grupp och teamutveckling som kan facilitera processen, det ger den som normalt är ledare, möjlighet att delta på ett helt annat sätt tillsammans med sina kollegor.

Samtala om:

  • Vad förväntar ni av det gemensamma arbetet?
  • Hur upplever ni samarbetet idag?

Låt alla få tillfälle att dela sina tankar och upplevelser. Undvik att kritisera varandras bilder/berättelser lyssna istället med en nyfiken attityd. Lyssna för att försöka förstå den andres perspektiv. Alla har delvis rätt!

Forma en ny gemensam bild av:

  • Hur samarbetet ska fungera
  • Enas om förväntan ni har på varandra
  • Era gemensamma mål med gruppens arbete samt strategin dit