På Khraft arbetar vi med att stödja ledare och deras personal. Att vara ledare är ett arbete lika mycket med sig själv som med andra.

Ibland tar ledaren på sig rollen ungefär som en extra rock eller kavaj i stor storlek, som sitter dåligt på dess bärare. Att försöka fylla ut den kräver extra mycket energi, man kan uppleva det som att sakna fast mark under fötterna. Kommunikationen brukar följa med, personal och medarbetare känner att det inte är autentiskt. Vi brinner för att bidra till att de ledare vi jobbar med leder sig själva inifrån och ut, blir tryggare och gladare. Med tryggare, gladare ledare vet vi att det sprider sig som ringar på vattnet ut i hela organisationen. Jag önskar att fler ledare skulle börja med sig själva. De modiga gör det och det ger resultat.

Arbetet med sig själv vill många klara på egen hand, följden blir att man sitter hemma på kammaren och funderar. För att göra framsteg i sin utveckling behöver man så klart ha tid för egen reflektion men forskning visar att de som utvecklas mest har någon att träna med, en coach, en kollega och ofta ett helt nätverk av människor som de nöts emot och slipas av. Det är i friktion vi växer. ”No man is an island” brukar man ju säga – ingen lever helt för sig själv oberoende av andra. Nej världen är precis tvärtom, ett stort nätverk av kontakter och relationer. Vi behöver varandra för att utvecklas!